Finans Müdürü

Ref1249
Yayın tarihi02 Oca 2024
AçıklamaAlanında önemli bir oyuncu olan müşterimiz adına Finans Müdürü arıyoruz!

Görevin amacı:
Şirketin tüm finansman kayıtlarının mevzuata ve kurallara uygun olarak tutulması, ödemelerin ve tahsilatların takip edilmesinden sorumludur. Ayrıca şirketin aylık, yıllık hesap durumlarını kontrol ederek mevcut durum hakkında üst yöneticisine gerekli bilgileri vermek ve bu sonuçlar doğrultusunda yönlendirmek görevin amaçlarındandır.

Temel sorumluluklar:
- Şirket nakit akışının şirket stratejileri doğrultusunda planlamasını yapmak.
- Nakit akışı ve ödeme planlarının haftalık ve aylık olarak hazırlamak.
- Nakit akış planını takip ederek plana uygun olarak günlük finansal operasyonu gerçekleştirilmesini sağlamak.
- Banka ve ilişkide bulunulan resmi kurumlarla ilişkileri düzenli yürütmek için gerekli girişimlerde bulunmak ve ilişkilerin sürdürülmesini sağlamak.
- Bütçe ve Raporlama Departmanına gerekli finansal raporlamaları hazırlanması sürecinin kontrol ve koordine etmek.
- Finansal düzenlemeler ve yasal mevzuattaki değişiklikleri takip etmek.
- Kredi kullanımları için evrakları hazırlamak ve süreci takip etmek.
- Kredi ve çek ödemelerinin bankalar nezdinde takip etmek.
- Günlük piyasa takibini ve banka hesap kontrollerini yapmak.
- Finansman kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla önerilerde bulunmak.
- İthalat/ihracat süreçlerindeki finansal operasyonları yürütmek.
Çevrenizle paylaşabilirsiniz