Muhasebe ve İK Bordrolama Uzmanı

Ref1235
Yayın tarihi18 Ağ 2023
Açıklama82 yıllık köklü bir şirket olan müşterimiz için Muhasebe ve İK Bordrolama Uzmanıarıyoruz!

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
- Üniversitelerin en az Meslek Yüksek Okul mezun, (İşletme,İktisat Muhasebe bölümü)
- Tercihen en az 5 yıl tecrübeli 
- MS Ofis program bilgisi, Microsoft Dynamic Nav , ERP bilgisi (tercihen),
- Planlama ve koordinasyon becerisi olan,
- Finansal yönetim ve raporlama bilgisi olan,
- Genel Muhasebe ve İnsan kaynakları , bordro puantaj konusunda bilgi ve tecrübesi olan
- Aktif araç kullanabilen ve seyahat engeli olmayan
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
- İletişim ve ifade yeteneği güçlü, dışa dönük,
- Yönlendirme kabiliyeti yüksek, İkna yeteneği kuvvetli,
- Süreç Yönetimi, Problem Çözme, Mevzuata Uyum ve Kontrol, Stratejik Düşünme, Sözleşme Yönetimi, Sonuç Odaklılık sahibi olan,

İŞ TANIMI
- Personel puantaj, bordrolama işlemleri,insan kaynakları süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi,PDKS kontrol ve takibini yürütecek, Personel özlük , oryantasyon ve işe alım süreçlerini yürütmek
- Maliyet muhasebesi kontrol süreçlerinin gözden geçirilmesi, periyodik olarak yürütülmesi ve raporlanması.
- Aylık Maliyet raporlarının hazırlanması ve bağlı yöneticisine sunulması,
- Standart ürün maliyetleri ile fiili ürün maliyetlerinin hesaplanması, karşılaştırılması, kontrol ve analizlerinin yapılması,
- Aylık verilmesi gereken e-beyannameleri süresinde oluşturup bildirimlerini zamanında yapmak.
- Genel Muhasebe ilkeleri çerçevesinde Tek Düzen Hesap Planına uygun yevmiye kayıtlarının oluşmasını sağlamak ve kontrol etmek
- İthalat maliyetlerinin doğru oluşturulması için gerekli muhasebe işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve zaman aşımı süreleri göz önünde bulundurarak muhafaza etmek.
- İthal edilen ürünlerle ilgili açılan ithalat dosyalarının yasaların öngördüğü çerçevede kapatmak ve maliyetlerini doğru şekilde yansıtmak.
- Bankalarla yapılan işlemleri muhasebeleştirmek ve kontrol etmek. Günlük kasa hareketlerini ve kasadan çekilen avansların takip etmek. Çek ve Senetlerin girişi –çıkış ve takibi vb.

Lokasyon:
İstanbul
Çevrenizle paylaşabilirsiniz